Namasteholland, News, Information and Technology

News from Netherlands. Nepali news. world news. Entertainment news.

लेख रचनाहेडलाइन

के काम लागदैन

(श्याम गुरुङ)

के काम लागदैन

ज्ञान बिनाको ज्ञानी
आन्नद बिनाको धनी

बाैद्धिक बिनाको बुघ्दि
होश बिनाको सुद्धि

अर्थ बिनाको खोज
तर्क बिनाको सोच

लगाम बिनाको जोश
प्रमाण बिनाको दोष

सर्त सहितको सहयोग
शंका सहितको प्रयोग

धर्म बिनाको भत्ति
कर्म बिनाको मुक्ति

सबुत बिनाको प्रमाण
आदर्श बिनाको सम्मान

बिश्वास बिनाको सम्बन्ध
योजना बिनाको प्रबन्ध

ओजन बिनाको बचन
अनुशासन बिनाको जिबन

सिप बिनाको भान्छे
अस्तित्व बिनाको मान्छे

तल प्रतिकृया दिनुहोस